“Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS PERINTAH PRESIDEN, HARUS DIJALANKAN !!!

Pangkur : Ngelikke kanthi tan samar Dhawuhe Presiden kita Jokowi Mring jengandinka Gubernur Kang kapurih nindakna KLHS ingkang wus rampung kasusun…